Kandidati za volitve

Volilna komisija Prleškega študentskega kluba na podlagi 14. člena Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Zveze ŠKIS in Volilnega pravilnika  za volitve svetnikov Sveta ŠOLS objavlja listo kandidatov za volitve za svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS Prleškega študentskega kluba na rednem občnem zboru Prleškega študentskega kluba, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 18.00 v klubskih prostorih na…

Vabilo na skupščino Prleškega študentskega kluba

Na podlagi 18. člena statuta Prleškega študentskega kluba sklicujem volilno skupščino oz. občni zbor društva, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 18. uri na sedežu Prleškega študentskega kluba (Prešernova ulica 7, Ljutomer). Predlagan dnevni red je sledeč: 1. Izvolitev delovnega predsedstva, 2. Potrditev dnevnega reda, 3. Pregled dela kluba v mandatnem obdobju 2016/2017,…

Razpis volitev za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta zveze ŠKIS

Prleški študentski klub razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta zveze ŠKIS. Kandidature pošljite do 13.10.2017 na sedež kluba. Volitve bodo potekale dne 23.10.2017 ob 18:00 v prostorih Prleškega študentskega kluba na prešernovi 7, 9240 Ljutomer. Priloge: Razpis volitev za svetnika Sveta ŠKIS 2017 Razpis volitev za svetnika Sveta ŠOLS 2017

Odbor za visoko šolstvo o študentskih pravicah po 26. letu

Zakonodaja v Sloveniji omogoča, da ima vsak, tudi tisti starejši od 26 let, ne glede na delovno razmerje, možnost do brezplačnega rednega študija, vselej kadar še ni izkoristil dveh vpisov (prvega vpisa in ponovnega vpisa/prepisa) na prvi in tudi drugi bolonjski stopnji. Številni se tega žal ne zavedajo in se zato ne odločijo za študij…

Položaj študentov … v reševanju

Včeraj je v Državnem zboru potekala seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Poslanci so obravnavali dva predloga oz. dve noveli zakonov, ki vplivata na življenje študentov, in sicer Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS) in Zakon o visokem šolstvu (ZViS). ZSkuS, ki opredeljuje status in delovanje študentskih organizacij, je bil pripravljen brez Študentske organizacije…