Postonjska jama je največja kraška jama

Kraška jama je ena od turističnih znamenitostih v Sloveniji. Slovenija ima na tisoče Kraških jam, ki se nahajajo po vsej Sloveniji. Vsako leto je najdenih vsaj 100 novih kraških jam ampak samo 21 jih je namenjeno turistom. Tu je nekaj odkritih jam, Belojača, Brezno pod velbom, Dihalnik v Grdem dolu, Dimnice, Divaška jama, Francetova jama, Glija jama, Gruska jama, Izvir Bilpa, Jama pod Babjim zobom, Jelenja jama, Kamnita hiša, Kačna jama, Kaščica, Kostanjeviška jama, Križna jama, Ledena jama pri Kunču, Logaška jama, Melinca jama, Osapska jama, Otoška jama, Pekel pri Zalogu, Pivka jama, Planinska jama, Pološka jama, Postojnska jama, Potočka zijalka, Predjamski sistem, Prvi sistem Moličke planine, Renetovo brezno, Rotovnikova jama, Sistem Mala Moka – BC4, Sistem Migovec, Skalarjevo brezno, Snežna jama na planini Arto, Sveta jama, Tentera, Vandima, Velika ledena jama v Paradani, Vilenica, Zjot v Sebetihu, Čehi 2, Črna jama, Črnelsko brezno, Škocjanske jame, Železna jama, Željnske Jame, Žiglovica in Županova jama. Kraška jama Dimnice je kot globoka brezen, jama je zaščitena.

Kraška jama

Iz jame se ven vali dim zato se imenuje Dimnice ampak ta pojav lahko vidimo samo pozimi. Jama je dolga 6 km in globoka 130 metrov. Divaška jama je ena od manjših kraških jam. Jama je dolga 700 metrov in globoka 76 metrov. Jama je bogata iz kapniki,  zavesami in helektitnimi izrastki. Jama je bila odkrita leta 1884. Kraška jama Kostanjevica se nahaja v Krki blizu Kostanjevice. Po letu 1969 so jamo preimenovali, prej so jo imenovali Jama nad izvirom Studene. Jamo so  začeli raziskovati enkrat po letu 1927. V letu 1971 so v jami uredili razsvetljavo in 300 metrov poti za turiste ampak cela jama je dolga 2 kilo metra. V to jamo gredo lahko tudi otroci in starejši ljudje. Križna jama je ena od bolj raziskanih jam saj ima veliko več informacij od katere koli druge jame, ki je namenjena turizmu. Križna jama leži med Loškim poljem, Bloško planoto in Cerkniškim poljem. Je zelo znana ker je edina kraška jama za turiste, ki ima podzemna jezera. Jama je dolga 8.273 metrov. Jamo so lahko začeli uporabljati za turizem šele leta 1950 ampak vodni del jame so opisali leta 1832. Severni del jame je najbolj bogat saj lahko tam najdeš veliko kapnikov in druge kapniške oblike. Postojnska jama je največja kraška jama, ki so jo doslej odkrili. To jamo so raziskali že 24.340 metrov v dolžino. V postojnsko-planinskem jamskem sistemu so našli 175 živalskih vrst in od tega je 115 vrst pravnih.